"Загора Енерджи" ООД

 

6000 Стара Загора

бул. Патриарх Евтимий №23

Е-мейл: office@zagora-energy.com 

Тел.  042 985 217

Факс 042 600 802

 

 

Експерти търговия:

Михаил Михов       Тел. +359 884 938988

Иванка Монева     Тел. +359 886 320998

 

 

Прокурист: Станислав Стоянов

       

Информационен център
Загора  Енерджи ООД

Относно подаване на сигнали,
жалби и предложения

     

Телефон на потребителя: 
+359 886 320998

Е-мейл: office@zagora-energy.com

Изпращане на е-мейл
(по избор)

contact