Либерализиран пазар

Сега пазарът на електрическа енергия работи чрез два паралелни сегмента – с регулирани цени и при свободно договорени  цени, като постепенно делът на последния ще нараст до пълното либерализиране.

Свободния пазар е организиран на основата на договори за доставка на електрическа енергия между регистрирани участници и пазар на балансираща енергия.
Основен принцип на този пазарен модел е диспечерирането на договорените количества енергия между производители и потребители.

Енергийните небаланси от неспазване на графиците се покриват чрез купена или продадена на ЕСО балансираща енергия.

shema-pazar

 

Пазарни отношения след 01.07.2009 г.

liberaliziran-pazar

ДОГОВОРИ ЗА:

chernoДоставка по регулирани цени

chervenoДоставка по св. договорени цени

oranjДостъп до РМ

zelenoЗа пренос


sinyoЗа достъп

cherv-1За допълнителни услуги


ОД  –  обществен доставчик
ЕСО – Електроенергиен системен оператор
ЕТО – Електроенергиен търговски оператор
ОРМ - Оператор на разпределителна мрежа

 

Тенденции за развитие на либерализирания пазар

Най – очакваните мероприятия за адаптирането ни към Европейския енергиен пазар са:

  • Създаване на енергийна борса, на която да се регистрират сделките.
    Сега те се сключват на базата на дружествени договори, които остават търговска тайна

 shema

  • Въвеждане на концепцията на балансиращите групи и търговски участник -  координатор на балансираща група. Това ще стимулира отварянето на пазара, тъй като потребителите в групата ще снижат значително негативното влияние на балансиращата енергия.