lizenz"Загора Енерджи" ЕООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на "Холдинг Загора"
ООД с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" .

Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на "Загора Енерджи" ЕООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си  чрез:

  • консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара
  • конкурентна и стабилна цена
  • сигурност при доставка на електроенергия
  • коректност и лоялност в отношенията

 

wordpdf Изтегляне на презентация за печат

 

pdf pdf pdf Сертификати ISO 9001:2008

 

pdf  Декларация на ръководството