lizenz"Загора Енерджи" ЕООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на "Холдинг Загора" ООД с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" .

Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на "Загора Енерджи" ЕООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си  чрез:

  • консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара
  • конкурентна и стабилна цена
  • сигурност при доставка на електроенергия
  • коректност и лоялност в отношенията

 

Изтегляне на презентация за печат

wordpdf 

 

 

Сертификати ISO 9001:2008

pdf pdf pdf 

 

 

Декларация на ръководството

pdf  

 

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

pdf